Programoversikt

I påvente av vår nye nett-TV-løsning finner du sendeskjemaet for de nærmeste dagene her:

Torsdag 19. mai 2022

06:00Jordens siste skatter
07:00Reisen hjem  3 4/8

  Helene Bøksle
07:25Min tro  1 2/5

  Haddy N’jie
08:20Garasjekveld med organisten  1 5/8

  Sunniva Gylver og Anette Løvtangen
09:20The Chosen  1 2

  Sabbat
10:10Smaken av Israel  2/3

  Fra åsene i Judea til Galilea
11:00Reisen hjem  3 4/8

  Helene Bøksle
11:30Jordens siste skatter
12:30Min tro  1 2/5

  Haddy N’jie
13:25Med doden i hendene
14:15Mannen som ville storme himmelen
16:00The Chosen  1 2

  Sabbat
16:45Smaken av Israel  1/3

  Fra ørkenen til Jerusalem
17:40Reisen hjem  3 4/8

  Helene Bøksle
18:05Garasjekveld med organisten  1 5/8

  Sunniva Gylver og Anette Løvtangen
19:05Ditt eget mirakel  1 3/3

  3. Charlotte og Nikki
20:00Fader Brown – Den gode detektiven  2 1/10

  1. episode
21:00Jordmødrene i East End  2 5/10

  5. episode
22:00Imperiebyggerne Kina  2/3

  Ydmykelsenes århundre
22:55Reisen hjem  3 5/8

  Andreas Haatveit
23:25Jordens siste skatter
00:25Garasjekveld med organisten  1 2/8

  Erik Andreassen og Frøydis Grorud
01:25The Chosen  1 2

  Sabbat
02:15Imperiebyggerne Kina  2/3

  Ydmykelsenes århundre
03:10Reisen hjem  3 5/8

  Andreas Haatveit
03:40Smaken av Israel  2/3

  Fra åsene i Judea til Galilea
04:30Garasjekveld med organisten  1 2/8

  Erik Andreassen og Frøydis Grorud

Fredag 20. mai 2022

06:00Med doden i hendene
Musikk fra Herland kirke
07:10Reisen hjem  3 5/8

  Andreas Haatveit
07:40Imperiebyggerne Kina  2/3

  Ydmykelsenes århundre
08:35Garasjekveld med organisten  1 2/8

  Erik Andreassen og Frøydis Grorud
09:35The Chosen  1 3

  Jesus elsker alle barna
10:15Smaken av Israel  3/3

  Fra Galilea til Tel Aviv
11:05Reisen hjem  3 5/8

  Andreas Haatveit
11:35Ditt eget mirakel  1 3/3

  3. Charlotte og Nikki
12:25Med doden i hendene
13:20Pilegrimsleden til Canterbury
14:20Min tro  1 3/5

  Tord Gustavsen
15:15Imperiebyggerne Kina  2/3

  Ydmykelsenes århundre
16:10The Chosen  1 3

  Jesus elsker alle barna
16:50Smaken av Israel  2/3

  Fra åsene i Judea til Galilea
17:45Reisen hjem  3 5/8

  Andreas Haatveit
18:10Ditt eget mirakel  1 3/3

  3. Charlotte og Nikki
19:05Gartnere på spekteret  2 1/3

  1. Pinky og Joe i Lancashire
20:00Fader Brown – Den gode detektiven  2 2/10

  2. episode
21:00Jordmødrene i East End  2 6/10

  6. episode
22:00Englands farligste mann
23:05Reisen hjem  3 6/8

  Brynjar Meling
23:35Med doden i hendene
00:25Garasjekveld med organisten  1 3/8

  Fru Timian og Lewi Bergrud
01:30The Chosen  1 3

  Jesus elsker alle barna
02:10Min tro  1 3/5

  Tord Gustavsen
03:00Reisen hjem  3 6/8

  Brynjar Meling
03:30Smaken av Israel  3/3

  Fra Galilea til Tel Aviv
04:20Garasjekveld med organisten  1 3/8

  Fru Timian og Lewi Bergrud